35 C
Hanoi
Thứ Năm, Tháng Chín 21, 2023

Luật, Văn bản dưới luật

LUẬT
Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
Luật số: 50/2005/QH11 29/11/2005 Luật sở hữu trí tuệ
Luật số: 36/2009/QH12 19/6/2009 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
Luật số: 103/2016/QH13 5/4/2016 Luật báo chí
Luật số: 16/2012/QH13 21/6/2012 Luật quảng cáo
Luật số: 42/2019/QH14 14/6/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ
Luật số: 100/2015/QH13 27/11/2015 Luật Hình sự
VĂN BẢN DƯỚI LUẬT
Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
NGHỊ ĐỊNH
17/2017/NĐ-CP 16/10/2013 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin truyền thông
131/2013/NĐ-CP 16/10/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
06/2016/NĐ-CP 18/1/2016 Nghị định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
72/2013/NĐ-CP 15/7/2013 Nghị định về quản lý, cung cấpn sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
27/2018/NĐ-CP 1/3/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
28/2017/NĐ-CP 20/3/2017 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 mă, 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, dụ lịch và quảng cáo.
15/2020/NĐ-CP 3/2/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
22/2018/NĐ-CP 23/2/2018 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả và quyền liên quan
119/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyề sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL 19/6/2012 Quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông.
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN 8/6/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
QUYẾT ĐỊNH
698/QĐ-BTTTT 10/5/2017 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát thanh, truyền thông và thông tin điện tử

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles